Wyniki konsultacji projektu decyzji dla @Alfanet Małolepszy Marcin 

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WIT.6174.15.2020 w sprawie zmiany umowy najmu słupów elektroenergetycznych łączącej @Alfanet Małolepszy Marcin i Tauron Dystrybucja S.A.

W dniach 6 lipca 2021 r. – 5 sierpnia 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 15 lipca 2021 r.,
2. @Alfanet Małolepszy Marcin, pismem z dnia 2 sierpnia 2021 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Zapała
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 12.08.2021 15:20