Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki konsultacji projektów rozstrzygnięć dotyczących rynku 4/2014

W dniach 2 października 2020 r. –  2 listopada 2020 r. Prezes UKE przeprowadził konsultacje projektów rozstrzygnięć w zakresie:

  1. krajowego hurtowego rynku usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji
    do 2 Mb/s włącznie - decyzja stwierdzająca występowanie skutecznej konkurencji (sygnatura sprawy DR.SMP.6041.2.2020);
  2. krajowego hurtowego rynku usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji powyżej
    2 Mb/s - postanowienie stwierdzające występowanie skutecznej konkurencji (sygnatura sprawy DR.SMP.6041.1.2020).

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły niezastrzeżone stanowiska złożone przez:

  1. Emitel S.A.;
  2. Orange Polska S.A.;
  3. Krajową Izbę Gospodarki Cyfrowej;
  4. Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej (wyłącznie w postępowaniu dotyczącym krajowego hurtowego rynku usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji powyżej 2 Mb/s).

Stanowiska zostały włączone do akt toczących się postępowań i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznych decyzjach administracyjnych.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Bator
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 10.11.2020 14:00
Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2020 15:26