Wyniki konsultacji projektów decyzji Prezesa UKE dla Netia S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.190.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Netia S.A. do nieruchomości i budynku położonego we Wrocławiu przy ul. Poleskiej 11, 13 i 15, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 10 lipca 2020 r. –  9 sierpnia 2020 r.  Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez:

1.      Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 17 lipca 2020 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Zapała
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 17.08.2020 14:55