Wyniki konsultacji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Lublinie przy Al. Racławickich 44 c, w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku.

W dniach 8 listopada 2017 r. – 8 grudnia 2017 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie. 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE  wpłynęło stanowiska złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 23 listopada 2017 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 21.12.2017 10:35
Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2017 10:41