Wyniki konsultacji dla gminy miejskiej Kętrzyn

W dniach 12 marca- 11 kwietnia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji administracyjnej, w sprawie uzyskania zgody na świadczenie  przez gminę miejską Kętrzyn (Gmina) usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą 9 hotspotów oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę usługi dostępu do Internetu.

W ramach przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE w dniu 10 kwietnia 2018 r. wpłynęło stanowisko Prezesa UOKiK z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt postępowania administracyjnego i jest obecnie przedmiotem analizy, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Przemysław Poznański
Publikujący: Przemysław Poznański
Publikacja informacji: 19.04.18 14:00
Aktualizacja informacji: 19.04.18 14:36