Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla UPC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, do nieruchomości położonej w Warszawie (dalej „Nieruchomość”), obejmującej działkę ewidencyjną o numerze 7/15, ujętej w obrębie 0238, w tym do posadowionych na niej budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.


W dniach 9 marca 2018 r. – 9 kwietnia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.


W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez UPC sp. z o.o., wyrażone w piśmie z dnia 28 marca 2018 r.


Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania i znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej. 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 19.04.18 11:15
Aktualizacja informacji: 19.04.18 11:16