Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla powiatu tomaszowskiego

W dniach 31 października – 30 listopada 2017 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji administracyjnej w sprawie uzyskania zgody Prezesa UKE na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą sieci bezprzewodowej, 1 000 gospodarstwom domowym, w zakresie realizacji projektu pn. „Internet w Twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim” oraz określającej zakres i warunki świadczenia tej usługi.

W ramach przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE w dniu 8 grudnia 2017 r. wpłynęło stanowisko Prezesa UOKiK z dnia 6 grudnia 2017 r.


Stanowisko zostało włączone do akt postępowania administracyjnego i jest obecnie przedmiotem analizy, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznym projekcie decyzji administracyjnej.
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 12.12.2017 12:35
Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2017 12:39