Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie ustalenia warunków dostępu MyTelecom sp. z o.o. do nieruchomości i budynku przy ul. Lwowskiej 32C w Przemyślu.

W dniach 23 stycznia 2018 r. – 22 lutego 2018 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 12 lutego 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 27.02.18 09:25
Aktualizacja informacji: 27.02.18 09:33