Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu do nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Sanockiej 1, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości oraz umarzającej postępowanie w części dotyczącej wykonania instalacji telekomunikacyjnej.

W dniach 16 maja 2018 r. – 15 czerwca 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie. 
W ramach tego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE  pismem z dnia 30 maja 2018 r. wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 25.06.2018 14:55
Data ostatniej modyfikacji: 25.06.2018 15:01