Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o. o. z siedzibą w Przemyślu do nieruchomości położonej w Przemyślu, w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku przy ul. Paderewskiego 20A, stanowiącej współwłasność członków Wspólnoty Mieszkaniowej Paderewskiego 20A, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku, oraz odmawiającej MyTelecom wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej budynku.


W dniach 9 kwietnia 2018 r. – 9 maja 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.


W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa UOKiK wyrażone w piśmie z dnia 18 kwietnia 2018 r.


Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 21.05.2018 10:00
Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2018 10:10