Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla Michał Szczygłowski Spidernet

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków, na jakich Wspólnota Mieszkaniowa Niepodległości 44 zapewni Michałowi Szczygłowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Spidernet Szczygłowski Michał dostęp do nieruchomości, w tym budynku, w Częstochowie.

Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne w powyższej sprawie w dniach 10 listopada 2017 r. – 11 grudnia 2017 r.

W ramach tego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE, pismem z dnia 1 grudnia 2017 r., wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 21.12.17 10:00
Aktualizacja informacji: 21.12.17 10:03