Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla Matcom

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Marcina Ziółek prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą MATCOM Marcin Sebastian Ziółek do nieruchomości położonych w miejscowości Kamionek koło Szczytna, w tym do budynków przy ul. Kamionek 10 i 11 znajdujących się w zarządzie Zespołu Zarządców Nieruchomości Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W dniach 28 grudnia 2017 r. – 29 stycznia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażone w piśmie z dnia 25 stycznia 2018 r.
Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania i znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 06.02.18 11:05
Aktualizacja informacji: 06.02.18 11:11