Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla Marsnet Mariusz Hajdys

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla Marsnet Mariusz Hajdys do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości os. Dywizjonu 303 4C w Krakowie, w celu zapewnienia telekomunikacji.

W dniach 29 grudnia 2017 r. – 29 stycznia 2018 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie. 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE  wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 17 stycznia 2018 r.
 
Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 08.02.18 11:55
Aktualizacja informacji: 08.02.18 12:17