Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla gminy Rzekuń

W dniach 20 kwietnia- 19 maja 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji administracyjnej, w sprawie uzyskania zgody na świadczenie przez gminę Rzekuń usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą 56 hotspotów oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez gminę Rzekuń usługi dostępu do Internetu.

W ramach przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęły żadne stanowiska w sprawie. 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 15.06.2018 15:00
Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2018 15:01