Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla gminy miasto Dąbrowa Górnicza

W dniach 16 listopada – 15 grudnia 2017 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji zmieniającej w części decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 24 kwietnia 2015 r., znak: DDRT-WWS-6172-34/14(20), w sprawie wyrażenia zgody na świadczenie przez Gminę Miasto Dąbrowa Górnicza usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat.

W ramach przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie wpłynęły stanowiska w sprawie.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Przemysław Poznański
Publikujący: Przemysław Poznański
Publikacja informacji: 27.12.17 15:25
Aktualizacja informacji: 27.12.17 15:32