Wyniki II konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla ISTS sp. z o.o.

Informacja na temat wyników II postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.161.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla ISTS sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Łepkowskiego 7, w tym do posadowionego na nieruchomości budynku.

W dniach 26 listopada – 28 grudnia 2020 r. Prezes UKE przeprowadził II postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1)    Prezesa UOKiK, pismem z dnia 7 grudnia 2020 r. 
2)    Wspólnotę Mieszkaniową ul. Łepkowskiego 7, pismem z dnia 15 grudnia 2020 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 30.12.2020 15:10