Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
11.05.2022 13:10 Wojciech Gunia publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Tarnobrzeskiego znak: GG.IIIb.6853.74.2021
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji