Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
29.06.2020 15:15 Wojciech Gunia publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Koneckiego znak: GN.6853.52.2019
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji