Publiczna prezentacja założeń projektu SMJI

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „System Monitorowania Jakości Internetu (SMJI)”, Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu. Projekt planowany jest do realizacji w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Prezentacja odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00 na platformie Teams.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2021 roku do godziny 16:15. W treści zgłoszenia prosimy o podanie swojego imienia, nazwiska, adresu e-mailowego do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują. W tytule e‑mail należy wpisać: „SMJI – prezentacja publiczna”.

Link do spotkania na platformie Teams zostanie przesłany do osób, które przesłały zgłoszenie w wyznaczonym terminie, w dniu 13 sierpnia 2021 r. rano przed rozpoczęciem spotkania

Przebieg spotkania zostanie nagrany w sposób rejestrujący obraz i dźwięk, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu.

 

Podanie danych w zgłoszeniu oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu uczestnictwa w spotkaniu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Agata Miętek
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 29.07.2021 14:30
Data ostatniej modyfikacji: 20.08.2021 09:46