Konsultacje zmiany planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz

Prezes UKE w dniu 29 lipca 2019 r. ogłosił konsultacje dotyczące opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 470-790 MHz.

Przedmiotem postępowania konsultacyjnego jest projekt zarządzenia Prezesa UKE zmieniającego zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz (dalej „Projekt)”.
Projekt stanowi załącznik do komunikatu.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska odnośnie do Projektu są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie, w Kancelarii Głównej, w godz. 8.15-16.15. w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres: dc.konsultacje@uke.gov.pl.

Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone:
1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 9/7 w Warszawie;
2) na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 29.07.2019 12:30