Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje Rekomendacji KPO/FERC

Prezes UKE przygotował wytyczne dotyczące zasad i warunków zapewnienia dostępu hurtowego do sieci realizowanych w ramach KPO/FERC[1].

Dokument został opracowany na podstawie wytycznych Prezesa UKE dla sieci zrealizowanych w ramach POPC[2]: Zasady dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w ramach II konkursu działania 1.1 POPC dla gospodarstw domowych – rekomendacje Prezesa UKE oraz Procedury współpracy operatorów w ramach dostępu POPC. Uwzględnia również kwestie zgłaszane przez przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego w trakcie realizacji projektów POPC oraz doświadczenia UKE w zakresie dostępu hurtowego do sieci POPC. Dokument ten ma ułatwić beneficjentom KPO/FERC przygotowanie własnych ofert hurtowych, jak również będzie służył Prezesowi UKE m.in. do oceny projektów ofert hurtowych.

Prezes UKE zaprasza przedstawicieli rynku do udziału w konsultacjach i zgłaszania stanowisk do 7 czerwca 2023 r. Stanowisko można przekazać do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres sekretariat.dr@uke.gov.pl lub przez stronę pue.uke.gov.pl – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące Rekomendacji w zakresie dostępu do sieci zrealizowanej w ramach KPO/FERC”. Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów można zapoznać się na naszej stronie. Stanowiska złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

[1] Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności

[2] Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Bator
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 26.05.2023 14:30
Data ostatniej modyfikacji: 26.05.2023 14:46