Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Sat Film

11 grudnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu Sat Film sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k. do nieruchomości, w tym budynku, położonej we Włocławku, należącej do Roberta Trzeciaka i Anny Jordan.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Sat Film jest uprawniony do uzyskania dostępu do nieruchomości, w tym posadowionego na niej budynku, znajdującej się we Włocławku przy ul. Starodębskiej 19, w zakresie dostępu do wybudowanej przez siebie infrastruktury telekomunikacyjnej (legalizacja infrastruktury).

Projekt decyzji wraz z załącznikami i uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.43.2020”. 

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Leszek Bujnicki
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 11.12.2020 14:55
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2020 16:06