Konsultacje projektu decyzji w sprawie dostępu Shentel do kanalizacji kablowej Multimedia

18 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie dostępu Shentel Network sp. z o. o. do kanalizacji kablowej Multimedia Polska S.A.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Shentel jest uprawniony do umieszczenia kabla telekomunikacyjnego w

kanalizacji kablowej Multimedia na odcinku od studni ST 16.01.30521 na ul. Witkiewicza do studni ST 16.01.01557 na ul. Grota Roweckiego w Szczecinie.

Projekt decyzji wraz z załącznikami i uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6080.77.2016”.  

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Data publikacji: 18.01.2019 11:10