Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dokonującej rezerwacji częstotliwości MUXL CZĘSTOCHOWA 1/KAMIEŃSK/TOMASZÓW

30 listopada 2020 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dotyczące projektu decyzji dokonującej na rzecz MWE Broadcast sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie rezerwacji częstotliwości z zakresów 470-694 MHz (MUXL CZĘSTOCHOWA 1/KAMIEŃSK/TOMASZÓW), dotychczas objętych rezerwacją częstotliwości na mocy decyzji Prezesa UKE z dnia 4 grudnia 2013 r., nr DZC-WRT-5157-19/13 (15), na kolejny okres (dalej „projekt decyzji”).

Przedmiotem postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji opublikowany w plikach załączonych poniżej.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem stanowiska i opinii do projektu decyzji, są proszone o składanie stanowisk na piśmie, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9,  01-211 Warszawa - z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DC.WRT.514.50.2020”.

Termin na złożenie stanowisk konsultacyjnych upływa dnia 30 grudnia 2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jednocześnie prosimy o dodatkowe przesłanie stanowiska, w wersji elektronicznej, na adres: dc.konsultacje@uke.gov.pl.

Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone:
1)    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie;
2)    na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Polok-Bąk
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 30.11.2020 20:30
Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2020 20:32