Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T–Mobile Polska S.A.

13 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia dla T-Mobile Polska S.A. z  siedzibą w Warszawie:

- warunków dostępu do nieruchomości położonych we Wrocławiu, w tym posadowionych na nich budynków przy ul. Klecińskiej 123 i 125, ul. Duńskiej 7, 9, 11 i 13 oraz ul. Fabrycznej 16 i 16 H, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach, oraz

- warunków dostępu, do znajdującej się w ww. budynkach, infrastruktury telekomunikacyjnej należącej do Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Zgodnie z projektem decyzji T – Mobile Polska S.A. jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków w technologii światłowodowej, z wyłączeniem budynku przy ul. Klecińskiej 123,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów ww. przyłączy telekomunikacyjnych do budynków, w tym kanalizacji kablowej, wykonanej na podstawie decyzji Prezesa UKE, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynkach,
  3. dostępu do należących do Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych ww. budynków oraz znajdujących się w tych budynkach punktów połączenia tych światłowodowych instalacji z publiczną siecią telekomunikacyjną.

Projekt decyzji przywiduje także:

  1. odmowę ustalenia warunków dostępu polegającego na umożliwieniu wykonania światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych w ww. budynkach, oraz
  2. umorzenie postępowania w zakresie dotyczącym ustalenia warunków współkorzystania z należących do Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. kabli telekomunikacyjnych w budynkach, aż do zlokalizowanego w danym budynku lub poza nim punktu ich połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną, w tym udostępnieniu całości lub części kabla, w szczególności włókna światłowodowego.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.248.2021”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska
Data publikacji: 13.06.2023 08:55