Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Virtual Space Maciej Wasiuta

W związku z niedostępnością strony internetowej BIP UKE w okresie od 03 do 06 lipca br., Prezes UKE przedłuża postępowanie konsultacyjne niniejszego projektu decyzji o 4 dni.

 

30 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Virtual Space Maciej Wasiuta do nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Kolonistów 60/60a, 62/62a, 64/64a, 66/66a, zarządzanej przez Maron sp. z o.o., w tym do posadowionych na nieruchomości budynków.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1.    wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w Budynkach
2.    wykonania światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych do Budynków,
3.    utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów infrastruktury telekomunikacyjnej.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.22.2019”.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr@uke.gov.pl Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Wrzecion
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 30.06.2020 09:40
Data ostatniej modyfikacji: 07.07.2020 11:31