Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

4 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska sp. z o.o. do nieruchomości i budynków przy ul. Herbu Janina 3, 3A, 3B w Warszawie, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

  1. doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  2. korzystania z punktów styku budynków,
  3. zapewnienie możliwości wykorzystywania instalacji telekomunikacyjnej budynków,
  4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłączy.

Jednocześnie projekt decyzji zakłada odmowę Operatorowi dostępu do budynków, w celu wykonania w budynkach instalacji telekomunikacyjnej.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.76.2017.”

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Link do zasad publikacji: http://www.uke.gov.pl/dostepnosc/zasady-publikacji,2.html

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Joanna Sikora
Data publikacji: 04.02.2019 13:20
Data ostatniej modyfikacji: 04.02.2019 14:54