Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

4 grudnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla UPC do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Gen. Józefa Sowińskiego 25, w tym do posadowionych na nieruchomości budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.
Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1) doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
2) korzystania z punktów styku budynków,
3) zapewnienie możliwości wykorzystywania instalacji telekomunikacyjnej budynków,
4) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłączy.

Jednocześnie projekt decyzji zakłada odmowę Operatorowi dostępu do budynków, w celu wykonania w budynkach instalacji telekomunikacyjnej.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.
Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.15.2018.”

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr@uke.gov.pl. Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 04.12.2018 16:15
Data ostatniej modyfikacji: 04.12.2018 16:30