Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

19 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu UPC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonych w Warszawie, w tym do wznoszonych na nich budynków stanowiących własność Robyg Mokotów Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w celu zapewnienia telekomunikacji w budowanych budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1.    doprowadzenia światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych do wznoszonych budynków,
2.    wybudowania instalacji telekomunikacyjnych we wznoszonych budynkach przy użyciu kabla koncentrycznego,
3.    korzystania z energii elektrycznej, w celu wykonywania uprawnień wynikających z decyzji,
4.    utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłączy telekomunikacyjnych i instalacji telekomunikacyjnych w budynkach.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.25.2017”. 

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Osoba modyfikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 19.06.2018 11:50
Data ostatniej modyfikacji: 19.06.2018 11:48