Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

Prezes UKE rozpoczyna konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki, na podstawie których UPC Polska sp. z o.o. uzyska dostęp do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Szeligowskiej 32, 32 A, 32 B.

Zgodnie z projektem decyzji UPC jest uprawniona do:

  1. doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków, 
  2. korzystania z punktów styku budynków,
  3. eksploatacji instalacji, a także usuwania ich awarii,
  4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłączy,
  5. korzystania z energii elektrycznej.

Z uwagi na możliwość wykorzystania istniejących instalacji telekomunikacyjnych budynków, projekt decyzji zakłada odmowę uwzględnienia  wniosku w zakresie umożliwienia UPC wykonania własnych instalacji.

Obwieszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod pozycją nr 196.
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 20.12.17 16:10
Aktualizacja informacji: 17.04.18 15:14