Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla ToneTic Krzysztof Adamczyk

11 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji dotyczącego ustalenia warunków dostępu dla ToneTic Krzysztof Adamczyk do nieruchomości położonych w Pasłęku, w tym do posadowionych na nich budynków przy ul. Westerplatte 46A, 46B, 46C, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.
Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1) wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków,
2) wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
3) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii instalacji telekomunikacyjnych budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych.
Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.151.2018.”

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr@uke.gov.pl. Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Wrzecion
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 11.03.2020 14:25
Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2020 14:29