Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

10 czerwca 2022 br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości położonych w Gdańsku i w Łodzi, w tym do posadowionych na nieruchomościach budynków, znajdujących się w zasobach Central Fund of Immovables sp. z o.o., w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji T-Mobile Polska S.A. jest uprawniona do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnych w części budynków objętych wnioskiem,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłączy telekomunikacyjnych i instalacji telekomunikacyjnych budynków w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynkach,
  4. wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynków, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-3.

Decyzja zakłada również odmowę ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A.  w zakresie możliwości wykonania instalacji telekomunikacyjnych w części budynków objętych wnioskiem.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.131.2021”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Karolina Karolak-Wesołowska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 10.06.2022 14:15