Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

28 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości położonej w Andrychowie, w tym do budynków położonych na tej nieruchomości tworzących kompleks centrum handlowego pod nazwą „Galeria Andrychów”,  w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach. 

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

  1. wykorzystywania istniejącej instalacji telekomunikacyjnej w jednym z budynków,
  2. eksploatacji wykorzystywanej instalacji telekomunikacyjnej w budynku, a także, w określonych decyzją przypadkach, do usuwania awarii tej instalacji, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji przywiduje również umorzenie postępowania w zakresie wykorzystania istniejących instalacji telekomunikacyjnych w pozostałych budynkach składających się na kompleks pod nazwą „Galeria Andrychów”, umożliwienia korzystania z punktów styku we wszystkich budynkach, wykorzystania istniejących przyłączy telekomunikacyjnych należących do właściciela nieruchomości oraz możliwości doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.253.2021”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 28.02.2024 10:25
Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2024 10:28