Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

14 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Głogowskiej 39, 41, 43, 45, 47, w tym do posadowionych na nieruchomości budynków.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

1.           wykonania światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,

2.           wykonania światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych w części budynków,

3.           utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu lub usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnych budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych, jak również kanalizacji kablowych lub kanalizacji telekomunikacyjnych części budynków, jeśli Operator wykona je na podstawie niniejszej decyzji, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt zakłada również odmowę wykonania instalacji telekomunikacyjnych w części budynków.

 

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.69.2021”.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie http://www.uke.gov.pl/dostepnosc/zasady-publikacji,2.html

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 14.03.2022 15:05