Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Systemia.pl sp. z o.o.

15 lipca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Systemia.pl sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Poznaniu, w tym do posadowionych na tej nieruchomości budynków przy ul.: Zwierzynieckiej 30, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g, 32, 32a, 32b, w celu zapewnieniu telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1)         doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
2)         utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłączy.

Jednocześnie projekt decyzji zakłada odmowę Operatorowi dostępu do budynków, w celu wykonania w budynkach światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.218.2017.”

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Anna Wrzecion
Publikujący: Przemysław Poznański
Publikacja informacji: 15.07.19 14:25
Aktualizacja informacji: 15.07.19 14:32