Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Systemia.pl sp. z o.o.

W związku z niedostępnością strony internetowej BIP UKE w okresie od 03 do 06 lipca br., Prezes UKE przedłuża postępowanie konsultacyjne niniejszego projektu decyzji o 4 dni.

 

10 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Systemia.pl sp. z o.o. do nieruchomości w Poznaniu przy ul. Teofila Mateckiego.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Systemia.pl sp. z o.o. jest uprawniona do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków
  2. korzystania z punktów styku w budynkach
  3. wykorzystywania istniejących instalacji telekomunikacyjnych w budynkach,
  4. utrzymywania, utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłączy telekomunikacyjnych, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynkach.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.12.2020”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

http://www.uke.gov.pl/dostepnosc/zasady-publikacji,2.html

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 10.06.2020 11:35
Data ostatniej modyfikacji: 07.07.2020 11:29