Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu

24 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu do nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Powstańców Wielkopolskich, obejmujących działki ewidencyjne o nr 37, 38/2, 40/1, obręb ewidencyjny 28 Miasto Grudziądz, w tym do położonego lub wznoszonego na nieruchomościach budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku,

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu jest uprawniona do:

1)      wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku w technologii światłowodowej,

2)      wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku w technologii światłowodowej,

3)      korzystania z punktu styku w budynku

4)      utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnej oraz przyłącza telekomunikacyjnego budynku, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

5)      wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynku, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-4.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.104.2022”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres:sekretariat.dr // uke.gov.pl"> Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 24.04.2023 12:10
Data ostatniej modyfikacji: 24.04.2023 12:14