Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Spidernet Szczygłowski Michał

Prezes UKE rozpoczyna konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków, na jakich Wspólnota Mieszkaniowa Niepodległości 44 zapewni Michałowi Szczygłowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Spidernet Szczygłowski Michał dostęp do nieruchomości, w tym budynku, w Częstochowie.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

  1. przeprowadzenia modernizacji instalacji telekomunikacyjnej budynku i przyłącza telekomunikacyjnego,
  2. utrzymywać, eksploatować, konserwować, remontować i usuwać awarie elementów zmodernizowanej instalacji telekomunikacyjnej oraz przyłącza telekomunikacyjnego,

Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania konsultacyjnego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod pozycją 178.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 10.11.17 16:25
Aktualizacja informacji: 11.12.17 16:26