Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Skyware sp. z o. o.

28 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Skyware sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie do nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze, składających się z działęk 1074/78 i 1074/76 z obrębu 208 Nowe Miasto, w tym do wznoszonego lub posadowionego na tych nieruchomościach budynku.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Skyware sp. z o. o. jest uprawniony do:

1.wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku w technologii światłowodowej,

2.wykorzystania instalacji telekomunikacyjnej budynku należącej do udostępniającego,

3.korzystania z punktu styku należącego do udostępniającego,

4.utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonego do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.244.2021”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 28.02.2022 12:25