Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Skyware sp. z o.o.

24 sierpnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Skyware sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Rzeszowie przy AL. Armii Krajowej 76, w tym do posadowionego na nieruchomości budynku.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1.    wykonania światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego do Budynku,
2.    korzystania z punktu styku w Budynku poprzez połączenie przyłącza telekomunikacyjnego z instalacją telekomunikacyjną Udostępniającego w punkcie styku,
3.    eksploatacji instalacji telekomunikacyjnej Udostępniającego, a także usuwania jej awarii, w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Operatora usług telekomunikacyjnych,
4.    utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłącza telekomunikacyjnego, w tym kanalizacji kablowej, jeśli Operator wykona ją na podstawie niniejszej decyzji, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.122.2019”.
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.
W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie http://www.uke.gov.pl/dostepnosc/zasady-publikacji,2.html

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 24.08.2021 16:20