Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Skyware sp. z o.o.

31 lipca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Skyware sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie do nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Niecia 15, 16, 17, w tym do posadowionych na tych nieruchomościach budynków w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1)      wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków  w technologii światłowodowej,
2)    utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonych do budynków światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Projekt decyzji zakłada również odmowę w zakresie wykonania w technologii FTTH instalacji telekomunikacyjnych oraz umorzenie w zakresie dostępu do nieruchomości i budynków w zakresie nieodpłatnego korzystania z istniejących przyłączy telekomunikacyjnych, instalacji telekomunikacyjnych i punktów styku w budynkach.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.121.2019”. 

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Link do zasad publikacji: http://www.uke.gov.pl/dostepnosc/zasady-publikacji,2.html

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 31.07.2020 10:50
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2020 11:02