Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla SILEMAN SP. Z O.O.

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie wydania decyzji zastępującej umowę o dostępie dla Sileman sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sieci telekomunikacyjnej Adriana Ludygi prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Protonet” Adrian Ludyga.

Prezes UKE rozpoczyna konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki, na podstawie których Sileman może uzyskać dostęp telekomunikacyjny do sieci Protonet zrealizowanej ze wsparciem środków publicznych (w ramach działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka). Dostęp telekomunikacyjny będzie zapewniony w postaci dostępu do lokalnej pętli abonenckiej.

Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania konsultacyjnego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod pozycją nr 188.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 07.12.17 11:55
Aktualizacja informacji: 17.04.18 15:06