Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Sigma Solution oraz ZapNet

6 grudnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji zastępującej umowę o dostępie dla Szczepana Grycki, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sigma-Solution Szczepan Grycko z siedzibą w Katowicach do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sieci telekomunikacyjnej ZapNet Karol Zapart sp. j. z siedzibą w Sośniach wybudowanej z wykorzystaniem środków publicznych.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Przedmiotem decyzji jest określenie warunków zapewnienia przez ZapNet dostępu na rzecz Sigma-Solution do sieci oraz infrastruktury ZapNet w celu świadczenia przez Sigma-Solution publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. 

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.
 
Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WPS.6080.1.2018”.
 
Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie
 
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 06.12.18 13:45
Aktualizacja informacji: 06.12.18 14:03