Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Shentel sp. z o.o.

17 grudnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Shentel sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Europejskiej 35-37, w tym do posadowionego na nieruchomości budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku. Konsultacje potrwają 30 dni.
 
Zgodnie z projektem decyzji, Shentel sp. z o. o. jest uprawniony do:
1) wykonania instalacji telekomunikacyjnej,
2) wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
3) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii instalacji telekomunikacyjnej oraz przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynku.
 
Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.
 
Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.138.2019”.
 
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.
 
W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr@uke.gov.pl
 
Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie .

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 17.12.2019 13:15
Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2019 13:20