Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Sferia S.A.

Obwieszczenie Prezesa UKE w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonującej na rzecz Sferia S.A. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości w zakresach 816-821 MHz oraz 857-862 MHz na obszarze całego kraju na kolejny okres.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm., dalej „PT”) ogłasza się, co następuje:

1. Z dniem 1 sierpnia 2018 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonującej na rzecz Sferia S.A. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości w zakresach 816-821 MHz oraz 857-862 MHz na obszarze całego kraju na kolejny okres, zwanego dalej „projektem decyzji Prezesa UKE”.

2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.

3. Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dalej „BIP UKE”.

4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE są proszone o składanie stanowisk pisemnie na adres Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r., z dopiskiem: 
„Stanowisko dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonującej na rzecz Sferia S.A. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości w zakresach 816-821 MHz oraz 857-862 MHz na obszarze całego kraju na kolejny okres.”

oraz w formie elektronicznej na adres e-mail:

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 PT:
1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
2) na stronie BIP UKE.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 01.08.2018 15:00
Data ostatniej modyfikacji: 01.08.2018 15:34