Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla PSSK sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu 

22 lutego 2022 br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla PSSK sp. z o.o.  do nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Krzywoustego 321,323 i 325, w tym do posadowionego na nieruchomości budynku w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji PSSK sp. z o.o. jest uprawniona do:
1.    wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
2.    utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłącza telekomunikacyjnego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynku,
3.    wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynku, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-2. 

Decyzja zakłada również odmowę ustalenia warunków dostępu dla PSSK sp. z o.o. w zakresie możliwości wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.198.2020”.
W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr@uke.gov.pl Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Karolina Karolak-Wesołowska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 22.02.2022 13:35
Data ostatniej modyfikacji: 22.02.2022 13:37