Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Przybysz Tomasz Netsystem

13 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu Tomasz Przybysz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przybysz Tomasz Netsystem do nieruchomości położonych w Krośnie, w tym do posadowionych na nich budynków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Metalowiec”, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni

Zgodnie z projektem decyzji Przybysz Tomasz Netsystem jest uprawniony do:
1. doprowadzenia światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
2. wybudowania światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych w budynkach,
3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłączy telekomunikacyjnych i instalacji telekomunikacyjnych w budynkach.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.219.2018”.  

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 13.06.2018 13:00