Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Przedsiębiorstwo Informatyczne Petroinform.Net sp. z o.o.

16 grudnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Przedsiębiorstwo Informatyczne Petroinform.Net sp. z o.o. do nieruchomości i budynku w Krakowie przy ul. Tatarskiej 9, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

Konsultacje potrwają 30 dni.
Zgodnie z projektem decyzji Przedsiębiorstwo Informatyczne Petroinform.Net sp. z o.o. jest uprawniony do:
1)    wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej budynku,
2)    utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład instalacji telekomunikacyjnej.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.37.2020”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 16.12.2020 11:25