Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Montażowego Urządzeń Elektrycznych TELPOL Jerzy Krempa

1 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla TELPOL Jerzy Krempa do nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Spisaka, w tym do budynku wznoszonego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynku.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1) wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku  w technologii światłowodowej,
2) wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku w technologii światłowodowej,
3) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonego do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego oraz światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej budynku, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.
Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.20.2019”.
W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Wrzecion
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 01.06.2021 10:35