Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla przedsiębiorcy Magazyn Fabryczny Netcom Adam Krawcewicz

13 listopada br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla przedsiębiorcy Magazyn Fabryczny Netcom Adam Krawcewicz do nieruchomości i budynków położonych w miejscowości Siedlemin przy ul. Głównej 38 A-C oraz w miejscowości Jarocin przy ul. Siedlemińskiej 40 i 42 oraz Leszczyce 25 i 25a, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1) wykonania przyłączy telekomunikacyjnych w technologii światłowodowej,
2) korzystania z punktów styku w budynkach,
3) eksploatacji należących do Udostępniającego instalacji telekomunikacyjnych budynków,
4) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłączy telekomunikacyjnych,
5) korzystania z energii elektrycznej, w celu wykonywania uprawnień opisanych w decyzji.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.26.2019”. 

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr@uke.gov.pl. Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 13.11.2019 13:30